İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

İş yerlerinde güvenlik ile sağlık her daim ön planda tutulmak zorundadır. Bu noktada da işçi güvenliğin çok daha sistemli bir konuma entegre edilmesi adına belli başlı görev seçimleri ile görev dağılımları gerçekleştirilmektedir. Bu görev dağılımları içerisinde iş güvenliği uzmanı ve uygulaması gereken sorumluluklarının bir hayli önemi vardır. Zira, çalışanların belki Devamı…

İŞYERİ HEKİMLİĞİ

İşyeri hekimliği işletmelerdeki sağlık koşullarının gözetilerek çalışan personele daha hijyenik bir ortam sunmak, tıbbi gerekçelerle meydana gelebilecek zaman ve ticari faaliyet kaybının önüne geçmek amacı ile ortaya çıkmış olan bir kavramdır. Tüm dünyada standartları ve ilgili kapsamda yapılması gerekli uygulamaları belli olan işyeri hekimliği, ülkemizde de hukuki müeyyidelerle sınırları çizilmiş Devamı…

MOBİL SAĞLIK NEDİR ?

NEDEN MOBİL SAĞLIK 30.06.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği kanuna göre işveren; “ İşverenin genel yükümlülüğü MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, Devamı…

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17 nci maddesine ve 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin in 5 inci maddesine göre; işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitimler özellikle; Devamı…

YANGIN EĞİTİMİ VE TATBİKATLAR

Yangın Tatbikatı Yangın tatbikatı’nın Amacı: Mevcut Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan tüm personelin; Her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerde muhtemel çıkabilecek yangın olaylarının önlenmesi için gerekli koruyucu önlemleri almak, yangın esnasında söndürme ve kurtarma tekniklerini uygulamak, mevcut Personele yangın güvenliği konusunda bilgilendirmek, bilgilerini Devamı…

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI

İşyerinde patlamaya yol açacak maddeleri ve ortamları göz önünde bulundurup; Patlayıcı ortam oluşmasını önleyerek,Patlayıcı ortam tutuşmasını önleyerek,Patlamanın, çalışanlar üzerindeki zararlı etkilerini azaltacak tedbirler alarak,İşyerinde kullanılan tüm ekipmanların sağlık ve güvenlik şartlarına uygunluğunu kontrol ederek,Patlama ile ilgili risk değerlendirmesi yaparak,Patlama ihtimali olan yerler ve ortamlar kontrol altına alınarak, çalışanların ve çevrenin Devamı…

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

İşverenler, tüm çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma hayatına dair hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür. Lidya OSGB verdiği İş Güvenliği Hizmetleri çerçevesinde çalışanların temel İSG eğitimlerini deneyimli uzman ve hekimler ile gerçekleştirir. 15 Mayıs 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Devamı…

İŞYERİ HEMŞİRELİĞİ

İşyeri Hemşiresi / Diğer Sağlık Personeli İş sağlığı ve güvenliği yasasında yapılan son değişikliklere göre 10’dan fazla çalışanı olan çok tehlikeli işyerlerinde zorunlu olan işyeri hemşiresi hizmetini Lidya OSGB size sunacaktır. Aşağıda diğer sağlık personelinin tüm görevleri bulunmaktadır. Diğer sağlık personelinin –  İşyeri Hemşiresinin görevleri Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte Devamı…

Mesaj Gönder
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Hemen Ara